Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

V spona

Proizvođač: MAN, BOMBARDIER, EVOBUS

FAD broj: 6219.00.00


TEHNIČKI PODACI:
Dužina: 627 mm
Prečnik cevi Ø: 58 mm
Prečnik otvora Ø 1: 25 mm
Prečnik otvora Ø 2: 25 mm
MODEL VOZILA:

MAN TGA TGA 26/33T (05/2003 - )
MAN TGA TGA 35/41T (03/2002 - )
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC (265 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDH, FDHC (228 kW ; 01/2004 - )
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC (228 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK (228 kW ; 01/2004 - )
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK (228 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS (228 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS (228 kW ; 01/2004 - )
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (228 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (228 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS (228 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM (228 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM (228-235 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.320 FDAC, FDH, FDHC (235 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 26.320 FDAK, FDHK (235 kW ; 04/2006 - )
MAN TGA 26.320 FDAS, FDHS (235 kW ; 04/2006 - )
MAN TGA 26.350 FDAC, FDHC (257 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.350 FDAK (257 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.350 FDAS, FDHS (257 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM (257-265 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC (265 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC (265 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 26.360 FDAK, FDARK (265 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS (265 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS (265 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS (265 kW ; 09/2003 - )
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS (265 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FD-TM (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC (301 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK (301 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS (301 kW ; 02/2002 - )
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (301 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK (301 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (301 kW ; 06/2001 - )
MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM (301 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (316-324 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (338 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (338 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (338 kW ; 06/2001 - )
MAN TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM (338 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FD-TM (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FD-TM (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (375 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS (375 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.530 FDAK, FDALK (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (390 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (390 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC (228 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK (228 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC (265 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK (265 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC (301 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK (301 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC (338 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.460 FFDK, FFDLK (338 kW ; 01/2002 - )
MAN TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 32.480 FFDK, FFDLK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC (257-265 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK (257-265 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS (257-265 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (265 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (265 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDAC, FDHC (287-295 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK (287-295 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS (287-295 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.410 FDAK, FDALK (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC (316-324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK (316-324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS (316-324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 33.440 FDC, FDLC, FDRC (324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.440 FDK, FDLK, FDRK (324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.440 FDLS, FDRS, FDS (324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.440 FDLS, FDRS, FDS (324 kW ; 06/2005 - )
MAN TGA 33.460 FDAC (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDAK (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDAS (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.530 FDK, FDLK (390 kW ; 07/2003 - )
MAN TGA 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (390 kW ; 07/2003 - )
MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK (228 kW ; 06/2003 - )
MAN TGA 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC (228-235 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK (228-235 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC (257-265 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK (257-265 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC (265 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK (265 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC (287-294 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK (287-294 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.410 FFDAK (301 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.410 FFDAK (301 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.410 FFDC, FFDLC (301 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.410 FFDK, FFDLK (301 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC (316-324 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK (316-324 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.460 FFDC, FFDLC (338 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.460 FFDK, FFDLK (338 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.480 FFDAK (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.480 FFDARS (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.480 FFDC, FFDLC (353 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.480 FFDC, FFDLC (353 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK (353 kW ; 10/2003 - )
MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK (353 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 35.530 FFDAK (390 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.530 FFDAK (390 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 35.530 FFDC, FFDLC (390 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 35.530 FFDK, FFDLK (390 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 37.310, 37.320 FFDC (228-235 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.310, 37.320 FFDK (228-235 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.310, 37.320 FFD-TM (228-235 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.350, 37.360 FFDC (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.350, 37.360 FFDK (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.350, 37.360 FFD-TM (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.390, 37.400 FFDC (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.390, 37.400 FFDK (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.390, 37.400 FFD-TM (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.430, 37.440 FFDC (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.430, 37.440 FFDK (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.430, 37.440 FFD-TM (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 37.480 FFDC (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 37.480 FFDK (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 37.480 FFD-TM (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 40.410 FDK (301 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 40.410 FDS (301 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 40.460 FDK (338 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 40.460 FDS (338 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 40.480 FDK, FDRK (353 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 40.480 FDRS, FDS (353 kW ; 04/2004 - )
MAN TGA 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK (257-265 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC (265 kW ; 01/2003 - )
MAN TGA 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK (287-294 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.410 FFDAK (301 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.410 FFDAK (301 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK (316-324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.440 FFD, FFDC, FFDRC (324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.440 FFD/M (324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.440 FFDK, FFDRK (324 kW ; 12/2004 - )
MAN TGA 41.480 FFD, FFDC, FFDRC (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 41.480 FFDAK (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.480 FFDAK, FFDRK (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.480 FFDARC (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 41.480 FFDK, FFDRK (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 41.530 FFDAK (353 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.530 FFDAK (390 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.530 FFDAK (390 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 41.530 FVDS, FVDLS (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS (485 kW ; 09/2002 - )
MAN TGS 26.320 FD-TM (235 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.360 FD-TM (265 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.400 FD-TM (294 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.440 FD-TM (324 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.440 FD-TM (324 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.480 FD-TM (353 kW ; 05/2008 - )
MAN TGS 33.320 FDK, FDLK (235 kW ; 06/2008 - )
MAN TGX 26.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC (265 kW ; 07/2008 - )
MAN TGX 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (294 kW ; 12/2007 - )
MAN TGX 26.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC (294 kW ; 07/2008 - )
MAN TGX 26.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC (324 kW ; 07/2008 - )
MAN TGX 26.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC (324 kW ; 10/2012 - )
MAN TGX 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (324 kW ; 12/2007 - )
MAN TGX 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (324 kW ; 10/2012 - )
MAN TGX 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC (353 kW ; 07/2008 - )
MAN TGX 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (353 kW ; 12/2007 - )
MAN TGX 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC (397 kW ; 02/2009 - )
MAN TGX 26.540 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FVHLS (397 kW ; 02/2009 - )
MAN TGX 32.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC (324 kW ; 09/2009 - )
MAN TGX 33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (324 kW ; 10/2012 - )
MAN TGX 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.680 FDLC (500 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 33.680 FDLS (500 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 41.540 FVDS, FVDLS (397 kW ; 06/2008 - )
MAN TGX 41.680 FVDS, FVDLS (500 kW ; 10/2007 - )

OEM:
81432706117
81432706164
62190000