Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

V spona

Proizvođač: MAN, MERCEDES-BENZ

FAD broj: 3503.00.00


TEHNIČKI PODACI:
Dužina: 623 mm
Rastojanje izmedju otvora 1/2: 152/152
Prečnik otvora Ø 1: 21 mm
Prečnik otvora Ø 2: 21 mm
Prečnik cevi Ø: 60 mm
MODEL VOZILA:

MERCEDES-BENZ 1217,1217 L (124 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1217 S,1217 LS (124 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1222 (159 kW ; 07/1982 - 02/1990)
MERCEDES-BENZ 1419,1419 L (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1419 C,1419 CL (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1419 S,1419 LS (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1420,1420 L (155 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1420,1420 L (150 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1420 LS (155 kW ; 02/1990 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1420 LS (150 kW ; 07/1985 - 03/1991)
MERCEDES-BENZ 1422,1422 L (160-165 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1422,1422 L (159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1422 LS (200 kW ; 02/1993 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1422 S,1422 LS (160-165 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1422 S, 1422 LS (159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1424,1424 L (180-200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1424,1424 L (180-200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1424 S,1424 LS (180-200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1424 S,1424 LS (180-200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1424 S,1424 LS (176 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1425 S,1425 LS (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1426 S,1426 LS (191-195 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1427 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1427 LS (200 kW ; 02/1993 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1427 S, 1427 LS (200 kW ; 02/1993 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1613,1613 L (96 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1614 (100 kW ; 04/1984 - 03/1991)
MERCEDES-BENZ 1617,1617 L (124 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1617 C,1617 CL (125 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1619,1619 L (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1619 C,1619 CL (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1620,1620 L (150 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1622,1622 L (150-159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1624,1624 L (176 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1624 S,1624 LS (176 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1625,1625 L (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1625 AK (184 kW ; 10/1980 - 11/1989)
MERCEDES-BENZ 1625 S,1625 LS (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1628,1628 L (206 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1717,1717 L (129 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1720,1720 L (150-155 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1720 L (151-153 kW ; 12/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1722,1722 L, 1722 LL (151-165 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1722, 1722 L, 1722 LL (160-165 kW ; 08/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1722 L (150 kW ; 12/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1726,1726 L, 1726 LL (195-218 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1726 L, 1726 LL (250 kW ; 12/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1726 S,1726 LS (195-218 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1726 LL (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1727 L (200 kW ; 12/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1729 LS (213 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1733,1733 L, 1734 L (243-250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1733 S,1733 LS (243-249 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1820,1820 L (155 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1824,1824 L (180 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1827,1827 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1827,1827 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1827 S,1827 LS (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1827 S,1827 LS (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831,1831 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831,1831 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831 S,1831 LS (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831 S,1831 LS (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831 S,1831 LS (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831 S,1831 LS (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1834,1834 L (250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1834 S,1834 LS (250 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1834 S,1834 LS (250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838 S,1838 LS (280 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838 S,1838 LS (280 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838 S,1838 LS (320 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2219,2219 L (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2219 C,2219 CL (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2220,2220 L (150 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222,2222 L (159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222 L (159-165 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222 L (159-165 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2225 B (184 kW ; 08/1983 - 03/1991)
MERCEDES-BENZ 2225 L (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2320 L (155 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2327 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2327 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2420,2420 L (150-155 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2422,2422 L (153-165 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2422, 2422 L (151-153 kW ; 09/1989 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 2422 , 2422 L (160-165 kW ; 09/1989 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 2426, 2426 L (195 kW ; 02/1990 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 2426 L (195 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2433,2433 L, 2434 L (243-250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2524,2524 L (180 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2524,2524 L (180-200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2524 L (180 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2524 L (180 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2527 (200 kW ; 01/1994 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2527 L (200-230 kW ; 09/1992 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2527 L (200-230 kW ; 01/1994 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2527 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2527 L (200 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2531,2531 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2531,2531 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2531 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2531 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2534,2534 L (250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 3231 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 3231 L (230 kW ; 12/1987 - 09/1996)

Slični proizvodi:
35009000 Izmenjivi podsklop
37559000 Izmenjivi podsklop
OEM:
A383
3500105
A393
3505205
A393
3505305
A393
3505405
A393
3505505
A6533500105
A6533530005
A6553500305
A658
3500005
383
3500105
393
3505205
393
3505305
393
3505405
393
3505505
6533500105
6533530005
6553500305
658
3500005
35030000